ขอแสดงความยินดี รมว.เกษตรฯ แต่งตั้ง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 467/2564 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้ง นายชัยรัตน์ จำนงค์การ และ นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญในงานด้านบริหารจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร การกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลัสหกรณ์มอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในโอกาสนี้ ดร.ชัยรัตน์ฯ ได้นำทุเรียนก้านยาว จากสวนยายละมัย จว.นนทบุรี มอบให้กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสมเกียรติ กอไพศาล ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าการเกษตรที่มีชื่อเสียงของ จว.นนทบุรี ด้วย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์
#T.Newsman007Online
#นุช​อินเตอร์​นิวส์​//อินเตอร์​นิวส์​ออนไลน์​//รายงาน​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed